Fiscaal voordelig schenken

Stichting Rollwithus is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor bedrijven betekent dit dat de giften aan de stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

schencking_thump

VOORDELEN:
  • Stichting Rollwithus hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen of schenkingen die de stichting ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van stichting Rollwithus mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Vrijwilligers die voor onze stichting inzetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gift doen. Als de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding kan krijgen maar hiervan afziet, mag dit bedrag worden afgetrokken als een gewone gift.
  • Periodieke giften die u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt (voor minimaal vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Download de formulieren om een periodieke gift vast te leggen.

Vul beide formulieren volledig in en stuur deze met een kopie van een geldig identificatiebewijs op naar: Stichting Rollwithus, Postbus 3550, 4800 DN Breda. U ontvangt het exemplaar voor de schenker ondertekend terug.

BELASTINGVOORDEEL BEREKENEN

Voorbeeld: verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan is een bedrag tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen en hoger dan 60 euro) en 3.000 euro (10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar.

Bereken hier uw voordeel

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over fiscaal voordelig schenken aan stichting Rollwithus? Bekijk dan deze pagina op de website van de belastingdienst.